Voor jouw en onze veiligheid

TOEGANGSCONTROLE
Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Beslissingen van de portier zijn bindend. De minimum leeftijd voor toegang is 23 jaar op vrijdagavond en 21 jaar op zaterdagavond.

KLEDING
U dient op correct wijze gekleed te komen. Wanneer u niet correct gekleed bent behouden wij ons het recht voor u de toegang tot ons bedrijf te weigeren. Sportkleding, petjes en sportschoenen staan wij nooit toe.

GROEPEN
Geen toegang aan groepen bestaande uit meer dan drie personen, dan wel personen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij binnen ANNO een groep van meer dan vier personen zullen vormen.

NIEUWE BEZOEKERS
Vanwege grote drukte en in verband met de veiligheid kunnen op vrijdag en zaterdag maar een beperkt aantal nieuwe bezoekers worden toegelaten. Bezoekers die dan de toegang ontzegd kan worden, nodigen wij ter kennismaking uit op een vrijdag in de vooravond (voor 23:00 uur).

CAMERA’S
Bij het betreden van deze locatie stemt u ermee in dat er opnames worden gemaakt. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal aan derden getoond worden.

ONGEWENSTE INTIMITEITEN, RACISME, DISCRIMINATIE
Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie worden niet getolereerd.

AGRESSIE, HINDERLIJK EN AANSTOOTGEVEND GEDRAG
Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden. Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering en ontzegging van de toegang voor onbepaalde tijd.

VERDOVENDE- EN HALLUCINERENDE MIDDELEN
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering wordt de politie gewaarschuwd en wordt u de toegang tot ons bedrijf definitief ontzegd.

WAPENS
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij constatering waarschuwen wij de politie.

CONSUMPTIES
U bent verplicht een consumptie te gebruiken. U mag de consumptie alleen binnen ANNO gebruiken. Glaswerk mag niet mee naar buiten genomen worden.

TOILETGEBRUIK
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan.

EIGENDOMMEN VAN BEZOEKERS
Voor het kwijt raken van kleding of andere eigendommen kan ANNO niet aansprakelijk gesteld worden. Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren.

KOPPELS EN STELLEN
Wij bewaken de sfeer in ons bedrijf mede door ons koppels & stellen beleid. De organisatie streeft ernaar om per avond ongeveer 80% van het totale bezoekersaantal aan koppels (hetero of homo koppels) binnen te hebben.

KLACHTEN
Heeft u klachten van welke aard ook? Meld ze dan onmiddellijk bij onze directie. Klagen achteraf heeft geen zin!

OVERTREDING VAN DE HUIS- EN GEDRAGSREGELS
Bij overtreding van de gedragsregels zal u worden verwijderd. Constatering van de strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.